รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต โอนหนี้บัตรเครดิต

รีไฟแนนซ์บัตรเครดิตเพื่อปิดหนี้บัตรเครดิตหลายใบ ทำได้จริงหรือไม่

รีไฟแนนซ์บัตรเพื่อปิดหนี้บัตรเครดิตหลายใบ ได้จริงหรือ ?

ทุกวันนี้เรามีรายจ่ายมากขึ้นเรื่อย ๆ การนำเงินในอนาคตมาใช้ในรูปแบบการใช้บัตรเครดิตเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ทำให้หลายคนได้มาซึ่งสิ่งของ รถยนต์หรือที่อยู่อาศัยที่ต้องการ แต่เมื่อมีหนี้บัตรเครดิตหลายใบเนื่องจากได้สมัครบัตรเครดิตมาใช้หลายใบจนเกิดปัญหาหนี้สินเพิ่มพูนจนเป็นภาระไม่สามารถจ่ายหนี้บัตรเครดิตได้ทัน การรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต โอนหนี้บัตรเครดิต จึงเป็นทางออกหนึ่งที่หลายคนใช้แก้ไขปัญหาหนี้สินที่เกิดจากบัตรเครดิต

หลายคนนิยมการกู้เงินในโครงการสินเชื่อต่าง ๆ จาก ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ซึ่งดอกเบี้ยสูงลิบลิ่ว แต่บางคนไม่ได้ต้องการของชิ้นใหญ่ก็เลือกสมัครบัตรเครดิตเพิ่มเติม หรือสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตกับธนาคารอื่นเพิ่มเติม เพื่อนำเงินในอนาคตมาชำระหนี้ และใช้จับจ่ายซื้อของที่ต้องการ หรือใช้ในการดำรงชีวิตของพวกเขา

รีไฟแนนซ์บัตรเครดิตเป็นการกู้เงินก้อนใหญ่มาปิดหนี้จากหลายบัตรเครดิตหลายใบรวมกัน

บัตรเครดิตเป็นวิธีการใช้เงินในอนาคตในการดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจาก ผู้ใช้ทราบรายละเอียดการใช้เงินและปริมาณดอกเบี้ยชัดเจน อย่างไรก็ตาม หลายคนเลือกที่จะสมัครบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดเมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือกดเงินสดจากบัตรจำนวนมากทำให้มีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็นหนี้โดยไม่ได้ตั้งใจ เริ่มจากการซื้อของเล็ก ๆ น้อย ๆ พอเป็นหนี้ก้อนใหญ่ขึ้นก็เอาบัตรโน้นมาโปะบัตรนี้ กลายเป็นห่วงโซ่หนี้ ทบไป ทบมา จนเริ่มบนปลาย ผ่อนเท่าไหร่ก็ไม่หมดเสียที

อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตในระบบสินเชื่อประมาณ 20% ต่อปี

เนื่องจากบัตรเครดิตจะเป็นหนี้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยในระบบสินเชื่อประมาณ 20% ต่อปี  เนื่องจากธนาคารที่ปล่อยกู้ ไม่ได้ยึดหลักทรัพย์ประกันใด ๆ สำหรับหนี้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นผ่านบัตรเครดิต ดังนั้น ธนาคารมีความเสี่ยงสูง อัตราดอกเบี้ยจึงสูงสอดคล้องกับความเสี่ยง หลายคนจึงจำเป็นต้องทำการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต การรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตเป็นการกู้เงินก้อนใหญ่มาปิดหนี้จากหลายใบในบัตรเครดิต หรือเรียกว่าโอนหนี้บัตรเครดิต ช่วยให้ประหยัดดอกเบี้ย จ่ายค่างวดรายเดือนน้อยลง ธนาคารที่รับรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตจะพิจารณาความสามารถด้านรายได้ของลูกค้า และโปรโมชั่นที่จูงใจ ในอัตราที่ต่ำกว่าดอกเบี้ยบัตรเครดิตที่ต้องผ่อนชำระอยู่ หลายคนเลือกใช้บริการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายดอกเบี้ยสูง ซึ่งถือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระในการผ่อนชำระบัตรเครดิตได้มากขึ้น แต่ทำให้เพิ่มหนี้ที่มีอยู่ให้มากกว่าเดิม

อย่างไรก็ตามการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตเป็นการช่วยแบ่งเบาภารหนี้ระยะสั้นจริง แต่ทำให้ท่านมีหนี้สินเพิ่มขึ้นในระยะยาว เนื่องจากรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต การโอนหนี้บัตรเครดิตนั้น วงเงินบัตรเครดิตเดิมที่ไม่ได้ปิดบัตรไป จะยังสามารถใช้ได้ตามปกติ