รีไฟแนนซ์ Refinance-applying-for-a-loan credit card refinance

หลักการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

บทความน่ารู้ทางการเงินและรีไฟแนนซ์, รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

 ข้อแนะนำในการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

           การรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต เป็นการรวมหนี้ให้เป็นก้อนเดียว เพื่อเพิ่มความสะดวกในการชำระครั้งเดียว เพราะหากมีหลายใบ อาจทำให้เกิดความสับสนและยุ่งยากในการผ่อนชำระเงิน

         หากเรายังไม่หยุดก่อหนี้ ปัญหาหนี้บัตรเครดิตก็จะไม่สามารถจบลงได้  เพราะการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ แต่ถ้าต้องการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุทางออกที่ดีที่สุดคือการใช้จ่ายอย่างเพียงพอ ใช้บัตรเครดิตให้พอดีกับรายได้ที่หามาได้ รู้จักการประมาณตนไม่ใช่เงินเกินตัว ถึงแม้ว่ามีการใช้บัตรเครดิตก็ควรสร้างวินัยในการชำระหน้า ตรงกำหนดเวลาอย่างนี้จึงจะกล่าวได้ว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุด  เพราะการรีไฟแนนซ์บัตรเครติดอาจเป็นเพียงการต่อลมหายใจเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น

 สิ่งที่ควรปฏิบัตรการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

        หลักการในการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตนั้น ถ้าไหนๆ คิดจะทำแล้ว คงต้องทำให้ดี เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับผู้ทำรี   ไฟแนนซ์บัตรเครดิตนั้นเอง ประการแรก เราควรจะทำอย่างมีสติ หลายๆครั้งคนที่เริ่มทำ รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต คือจำเป็นต้องทำ เพราะไม่มีความสามารถที่จะจ่ายเงินหนี้บัตรเครดิตได้ จึงจำเป็นต้องไปหาธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่อื่น มากู้และเอาเงินมาโปะกับที่เก่า ซึ่งการกระทำเช่นนี้อาจทำให้คุณรอดพ้นจากเส้นตายในการใช้คืนหนี้บัตรเครดิตจากที่เก่าไป     ได้แต่ก็เป็นแค่การซื้อเวลาเท่านั้น เพราะส่วนใหญ่แล้ว ความสามารถในการใช้คืนนั้น ไม่ได้มากขึ้นเลย แต่กลับจะน้อยลงรื่อยๆ    ด้วยซ้ำ

       เพราะฉะนั้น หากคุณไม่สามารถชำระหนี้บัตรเครดิตของที่หนึ่งได้แล้ว คุณย่อมจะไม่สามารถใช้หนี้บัตรเครดิตของอีกที่หนึ่งได้ ด้วยซ้ำไปดอกเบี้ยก็เพิ่มขึ้น ทบต้นจากที่เดิม และกำหนด ส่งงานก็ดูเหมือนจะมาเร็วขึ้น อันนี้เพราะว่า เวลาแห่งความสุขนั้นจะอยู่กับเราไม่นาน ตรงกันข้ากับเวลาแห่งความทุกข์ บางคนแย่ขนาดหาที่รีไฟแนนซ์บัตรเครดิตได้แล้วก็เข้าใจไปว่า สบายแล้วไม่ต้องมีใครมาเร่งรัดหนี้สินเราอีกแล้ว ทำให้ไปสร้างหนี้สินเพิ่มขึ้นไปอีก แย่เข้าไปอีก แทนที่จะใช้เวลาที่เราได้มา เร่งหาทางปลดหนี้ หรือบรรเทาเบาบางหนี้ลงไปได้

      ดังนั้นการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตไม่ควรจะทำไปเพื่อการซื้อเวลาหายนะของเรา นอกจากเรามีวิธี มีหนทางที่จะซื้อเวลานี้ไปครั้งสุดท้าย เพื่อการหาเงินก้อนสุดท้ายนั้นมาใช้หนี้ทั้งหมดได้ ยกตัวอย่างเช่น คุณทำธุรกิจ และการส่งของ lot ใหม่ในอีกหนึ่งอาทิตย์จะทำให้คุณได้เงินก้อนจำนวนมหาศาลมาหมุนทำธุรกิจต่อไปได้ และที่สำคัญคือนำมาใช้หนี้บัตรเครดิตทั้งหมดได้ หรือเกือบทั้งหมดได้ ในกรณีนี้การรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ก็อาจอยู่ในวิสัยที่พึงกระทำได้ หรืออาจเป็นกรณีที่ โบนัสคุณจะออกปลายปีแล้ว อีกสองอาทิตย์ แต่บริษัท บัตรเครดิตจะไม่ยอมแล้ว ก็ไปหาที่อื่นมาโปะที่เก่าแบบนี้โอเค

      อีกประการหนึ่งที่ไม่แนะนำเลย ก็คือการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตมากกว่า หนึ่งเที่ยว คือเป็นหนี้บัตรดิตกับ ธนาคาร ก ไก่ แล้วก็สามารถใช้คืนได้ จึงติดต่อกู้จาก ธนาคาร ข ไข่ เพื่อเอาเงินมาใช้หนี้ ธนาคาร ก ไก่ และเป็นลูกหนี้ ธนาคาร  ข ไข่แทน เมื่อเวลา ผ่านไปก็พบว่า ไม่สามารถใช้หนี้ของ ธนาคาร ข ได้เช่นกัน แทนที่จะไปเจรจาประนอมหนี้ดีๆ ก็ไป กู้ของ ธนาคาร   ค ควายมา อีก เพื่อเอาเงินจาก ธนาคาร ค ควาย มาใช้หนี้ ของธนาคาร ข ไข่ และก็เปลี่ยนสภาพไปเป็นหนี้กับ ธนาคาร ค ควาย แทน และนวนหนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนดอกเบี้ย ที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง สุดท้ายชื่อเสียง ก็เสีย อย่างแย่เขาก็ไม่ให้เรากู้อีก หรือไม่มีเงิน พียง  พอที่จะไปทำอะไรอีก กลายเป็นบุคคลล้มละลายไปเลย หมดอนาคตทั้งๆที่ ถ้าเจรจาคุยแต่แรก อะไรๆ ก็อาจจะดีขึ้น ถือว่าพลาดไป  แล้ว และธนาคาร ก็ไม่อยากให้เราเสียลูกค้า กู้เงิน หรือ ยังไง ก็คืนได้อยู่แล้ว