วิธีการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

วิธีการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

บทความน่ารู้ทางการเงินและรีไฟแนนซ์, รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

    สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

      การรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตสังคมยุคปัจจุบันและการมีบัตรเครดิตเป็นเรื่องปกติ ด้วยประโยชน์ของบัตรเครดิตที่สามารถ อำนวยความสะดวก และเพิ่มช่องทางในการจับจ่ายใช้สอย จนเกิดความเพลิดเพลินซื้อก่อนผ่อนทีหลัง ทำให้หลายคนเกิดการบริหารจัดการที่ผิดพลาดจนเกิดเป็นหนี้ที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิต  เพราะลืมไปว่าวงเงินในบัตรเครดิตนั้นเงินในอนาคตที่เราน้ำมาใช้ก่อน จนสุดท้ายไม่สามารถจัดการกับหนี้สินบัตรเครดิตเหล่านั้นได้ จนต้องหาทางออก รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต จึงเป็นทางออกของการแก้ปัญหาดังกล่าว  หลายท่านอาจจะไม่คุ้นชินกับคำว่า รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต จึงปล่อยปะละเลยทำให้หนี้บัตรเครดิตกลายเป็นหนี้เสีย วันนี้เรามาลองทำความรู้จักเผื่อจะเป็นทางออกให้อีกหลายคนในการแก้ปัญหาหนี้บัตรเครดิตที่หาทางออกไม่เจอ

      การรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต  คือ การกู้ยืมสินเชื่อก้อนใหม่เพื่อนำไปผ่อนชำระสินเชื่อเดิมที่มีอยู่ ซึ่งสถาบันการเงินมักมีข้อเสนอพิเศษเกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต เช่น การลดอัตราดอกเบี้ยให้ถูกลง หรือการยืดระยะเวลาในการผ่อนชำระให้ยาวนานขึ้น  เพื่อผู้ขอสินเชื่อจะได้สามารถผ่อนได้และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ขอสิ้นเชื่อ โดยมีขั้นตอนในการรีไฟแนนซ์ดังนี้

ข้อควรปฏิบัติในการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต 

     โดยก่อนจะทำการจัดรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ผู้ขอสิ้นเชื่อที่มีภาระหนี้สินค้างคาอยู่ จะต้องวางแผนทางการเงินของตัวเองก่อนว่า รายรับที่เราได้รับในแต่ละเดือนทั้งรายได้ประจำ และรายได้เสริมที่ได้ในแต่ละเดือน ต่างกับรายจ่ายที่ใช้ในการผ่อนชำระหนี้สินต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด   หากคิดว่าตนยังสามารถที่จะผ่อนชำระหนี้บัตรเครดิตได้ ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการีไฟแนนซ์บัตรเครดิต เพราะรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต อาจกลายเป็นการก่อภาระหนี้ก้อนใหม่ และยิ่งเป็นการเพิ่มภาระให้กับตัวเองมากขึ้นไปอีก แต่ถ้าพิจารณาดีแล้วและมองว่า การรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตเป็นทางออกที่ดีและเหมาะสมกับตนเอง เรามาดูขั้นตอนต่อไปสำหรับ รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ซึ่งได้แก่ การเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการขอสินเชื่อ

     ไม่ว่าจะเป็นการจัดไฟแนนซ์ครั้งแรก หรือการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต  ข้อมูลสำหรับลูกค้าเพื่อประกอบการขอสินเชื่อ มักใช้ข้อมูลพื้นฐานเดียวกัน คือ ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ หลักทรัพย์ที่มีแหล่ง ที่อยู่อาศัย ภาระหนี้ และประเภทหนี้ ตลอดจนวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเงินไปใช้ นอกจากข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวแล้ว ทางธนาคารจะทำการตรวจสอบประวัติการขอสินเชื่อ และประวัติของการชำระหนี้ต่างๆ ว่าเป็นนี้ธนาคารใดบ้างและมีการชำระหนี้ที่ตรงเวลาหรือไม่ ซึ่งปกติแล้วหากผู้ขอสินเชื่อ มีอาชีพการงานดี มีรายได้มั่นคง ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป  และไม่เคยมีหนี้สิน มีความสามารถในการชำระหนี้ การรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไร  ข้อดีสำหรับการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตคือทำให้ผู้ขอสินเชื่อ รีไฟแนนซ์บัตรเครดิตมีเงินก้อนในการชำระหนี้บัตรเครดิต  และมีเงินสำรองไว้ใช้ในยามที่มีความจำเป็น หรือเมื่อเกิดเรื่องฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินอย่างกะทันหัน แต่การรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตก็อาจจะก่อให้เกิดผลเสียได้ถ้าหากผู้ขอการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ยังคงไม่มีวินัยในการใช้เงิน ใช้จ่ายเงินเกินตัว และก่อให้เกิดหนี้สินล้นพ้นตัว การรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตคงไม่สามารถช่วยอะไรท่านได้ และอาจจะทำให้จำนวนเงินที่มีใช้ในอนาคตลดลง  เนื่องจากสินเชื่อถือเป็นการยืมเงินในอนาคตมาใช้ก่อนในปัจจุบัน

     ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต โดยโอนยอดหนี้ของคุณไปยังบัตรใหม่ ควรหาข้อมูล เงื่อนไขต่างๆสิทธิประโยชน์ก่อนการสมัครแล้วเลือกบัตรเครดิตที่คิดว่าดีที่สุด สามารถลดภาระหนี้สิ้นของคุณได้จริงๆ ไม่ใช่ยิ่ง รีไฟแนนซ์บัตรเครดิตยิ่งมีภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้น เพราะเราต้องดำเนินชีวิตอย่างรอบคอบ อย่าประมาทเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าเลยว่าในอนาคตเราจะมีความจำเป็นต้องใช้เงินเท่าไร