โครงการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

โครงการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต จัดการหนี้สินได้ด้วยตัวคุณ

โครงการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ช่วยคุณได้

การที่หลายคนมีหนี้สินอันเกิดจากการใช้บัตรเครดิตหลายใบ และไม่สามารถจัดการหนี้สินได้ ทำให้เกิดโครงการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตเกิดขึ้น หลายธนาคารมีบริการสินเชื่อประเภทนี้ เป็นการนำเงินก้อนใหญ่ไปปิดหนี้บัตรเครดิตที่มี และผ่อนชำระหนี้ก้อนใหญ่กับธนาคารเพียงก้อนเดียว ข้อดีของการรีไฟแนนซ์ คือ ทำให้ผู้เป็นหนี้มีเงินก้อนในการชำระหนี้บัตรเครดิต และมีเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้เงินกะทันหันเนื่องจาก

วางแผนให้ดีก่อนทำเรื่องรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

บัตรเครดิตที่ใช้หนี้ไปแล้วหลังรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตนั้นก็ยังใช้ได้อยู่ อย่างไรก็ตามหากไม่มีวินัยในการจัดการเงินก็จะทำให้เป็นหนี้เพิ่มขึ้นอีก ทำให้เกิดการใช้จ่ายเงินเกินตัว และก่อให้เกิดหนี้สินล้นพ้นตัว หากขาดการวางแผนทางการเงินที่ดี และทำให้จำนวนเงินที่มีใช้ในอนาคตลดลง เนื่องจากสินเชื่อถือเป็นการนำเงินในอนาคตมาใช้ในปัจจุบัน สำหรับผู้ใดที่มีภาระหนี้สินพ้นตัวเกิดขึ้นแล้ว ควรใช้เวลาในการตัดสินใจและตัดสินใจอย่างรอบคอบมาก ๆ ก่อนจะทำรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ปิดหนี้บัตรเครดิต ควรมีทำตารางรายละเอียดต่าง ๆ ให้ชัดเจน เช่น ประเภทหนี้ที่มีอยู่ จำนวนเงินต้นค้างชำระ จำนวนดอกเบี้ยค้างชำระ และวันถึงกำหนดชำระ เพื่อให้สามารถวางแผนการชำระเงินได้  ที่สำคัญระหว่างที่กำลังทยอยชำระหนี้เก่า ไม่ควรก่อหนี้สินเพิ่มอีก ซึ่งรวมถึงการกู้ยืมเพื่อมาจ่ายปิดหนี้บัตรเครดิตเก่าด้วย จากนั้นขอให้ทยอยผ่อนชำระหนี้สินเดิมให้หมด แม้อาจใช้เวลานานสักหน่อย แต่หนี้สินก็จะหมดไปในที่สุด

จัดการหนี้รีไฟแนนซ์บัตรเครดิตให้เหมาะกับความสามารถชำระหนี้

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ใช้บัตรเครดิตมีภาระหนี้สินมากกว่าเงินคงเหลือในแต่ละเดือน ควรปรึกษากับสถาบันผู้ออกบัตร รวมถึงแหล่งเงินทุนที่ทำการขอรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต เพื่อร่วมกันหาวิธีแก้ไขปัญหาหนี้สินที่เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ เช่น การยืดอายุการชำระหนี้ การลดจำนวนเงินที่ผ่อนชำระต่อเดือน หรือการชำระเงินต้นโดยปลอดดอกเบี้ยให้ระยะเวลาหนึ่ง

และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ผู้ใช้บัตรไม่ควรหนี หนี้รีไฟแนนซ์บัตรเครดิตหรือหนี้สินอื่นๆไม่ว่าจะมีกรณีใด ๆ ขึ้น เพราะหากมีข้อมูลเครดิตไม่ดี โอกาสที่กู้เงินจากธนาคารในจำนวนที่มากกว่าวงเงินสินเชื่อของบัตรเครดิตในอนาคต  เช่น การกู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้าน หรือรถยนต์คงเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากขึ้นนั่นเอง