โอนหนี้บัตรเครดิต

โอนหนี้บัตรเครดิตสุดยอดตัวช่วยผ่อนชำระ ยืดเวลาผ่อนหนี้ชั่วคราว

โอนหนี้บัตรเครดิตทำแล้วได้ประโยชน์อย่างไร

     สำหรับใครที่กำลังอยู่ในวังวนของหนี้เสียของการผ่อนชำระบัตรเครดิตต่างๆรวมถึงบัตรกดเงินสด เปรียบเหมือนการนำเงินอนาคตมาใช้ล่วงเมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้คืนก็ต้องเจ็บหนักเพราะตอนที่ใช้แล้วเพลินจนลืมดูว่าใช้ไปเท่าไร เมื่อถึงเวลาสิ้นเดือนก็ต้องผ่อนชำระในขั้นต่ำ ซึ่งบางรายก็อาจจะต้องผ่อนขั้นต่ำหลายบัตรแต่เมื่อนำมารวมๆกันมันก็คือเงินก้อนใหญ่แต่สุดท้ายแล้วคุณเองก็จะไม่สามารถที่ผ่อนได้ตามเวลาหรือข้อตกลงตามสัญญาที่กำหนดเอาไว้ สำหรับทางออกที่กำลังได้รับความนิยมในตอนนี้คือการโอนหนี้บัตรเครดิตหรือการรีไฟแนนซ์เพื่อช่วยเหลือสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องยอดหนี้บัตรเครดิตที่สูง ซึ่งมันจะช่วยให้คุณนั้นสามารถผ่อนได้ง่ายขึ้นและมีจำนวนที่น้อยลงรวมถึงระยะเวลาในการผ่อนที่ขยายเวลาออกไป รวมถึงหนี้บัตรเครดิตทุกใบของคุณจะถูกปิดแล้วนำมาเป็นหนี้ที่เดียวกับสถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึ่งที่คุณเลือก ซึงมันจะทำให้คุณนั้นได้พอมีเวลาที่ได้หายใจได้โล่งมากขั้น เพราะถ้าผ่อนครั้งละหลายๆบัตรรับรองได้ว่าเงินเดือนที่ทำมาทั้งเดือนคงหมดไปกับการใช้หนี้บัตรเครดิตนั่นเอง สำหรับใครที่ยังพอมีกำลังในการผ่อนแนะนำว่าให้ผ่อนต่อไปก่อนเพราะการโอนหนี้บัตรเครดิตจะทำให้คุณต้องเป็นหนี้ระยะยาวขึ้นกว่าเดิม หากใครที่มีความคิดว่าคุณต้องการไปกู้เงินมาเพื่อปิดบอกได้เลยว่าเป็นความคิดที่ผิดเพราะคุณจะไม่มีอิสระทางการเงินแน่นอน

เงื่อนไขและขั้นตอนการโอนหนี้บัตรเครดิต

      สำหรับขั้นตอนการโอนหนี้บัตรเครดิตควรที่จะต้องวางแผนทางการเงินของตัวเองก่อนว่ารายรับและรายจ่ายของคุณต่อเดือนที่ได้รับนั้นมีความต่างกับรายจ่ายที่ใช้ในการผ่อนสินค้าหนี้สินมากน้อยเท่าใด หากไหวก็ให้ผ่อนไปก่อนแต้ถ้าไม่ไหวก็ต้องเตรียมเอกสารเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการโอนหนี้บัตรเครดิตเช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ สลิปเงินเดือนที่ต้องเป็นต้นฉบับเท่านั้น หนังสือรับรองเงินเดือนทีมีอายุต้องไม่เกิน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ได้ออกรับรอง รวมถึงสมุดบัญชีและเอกสารที่แสดงถึงภาระหนี้สินของสถาบันการเงินอื่นๆเพื่อที่ต้องการปิดบัญชีนั่นเอง สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็ต้องมีสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า และสำเนาสมุดเงินฝากย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เมื่อเตรียมเอกสารพร้อมให้รีบติดต่อธนาคารทันทีเพื่อที่จะได้ทำการส่งเอกสารไปที่สำนักงานใหญ่เพราะคุณจะไม่สามารถทราบผลได้ทันทีว่าอนุมัติ โอนหนี้บัตรเครดิต ตามที่ร้องขอหรือไม่ อย่างน้อยๆ 2-3 วันทำการ

     หากใครที่มีภาระหนี้สินเกิดขึ้นมาแล้วจำเป็นต้องมีระเบียบวินัยต่อตนเองให้เข้มงวดยิ่งขึ้นกว่าเดิมเช่น การจัดทำตารางรายละเอียดของการมีหนี้สินทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อนำมาคำนวณการชำระหนี้และวันถึงกำหนดชำระเพื่อที่จะได้บริหารแผนการใช้เงินได้อย่างถูกต้อง สำคัญหลังที่คุณนั้นโอนหนี้บัตรเครดิตผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่สมควรที่จะสร้างหนี้เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นเนื่องด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ในช่วงแรกอาจจะทำให้คุณนั้นรู้สึกอึดอัดบ้างแต่รับรองได้ว่าไม่นานคุณก็จะหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ได้แน่นอน

     ดังนั้นสำหรับใครที่มีหนี้สินมากกว่าเงินเดือนที่คงเหลือในแต่ละเดือนเรียกได้ว่าติดลบตั้งแต่เงินเดือนยังไม่ออก คุณสามารถเข้ามาขอคำปรึกษากับสถาบันการเงินที่เป็นผู้ออกเครดิตให้กับคุณ เพื่อขอทำการโอนหนี้บัตรเครดิตหรือปิดบัตรเครดิตได้เพียงแค่คุณจะต้องกล้าเดินเข้าไปปรึกษาเพราะมันจะเป็นผลดีต่อคุณมากกว่าที่จะมาอายเพื่อเป็นการักษาเครดิตทางการเงินของคุณ หลังจากที่คุณได้ทำการชำระหนี้บัตรเครดิตครบหมดแล้วแนะนำว่าควรมีเพียงแค่บัตรเดียวเท่านั้นจะดีที่สุดและควรเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเท่านั้น