รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต Refinance-applying

รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต โอนหนี้บัตรเครดิต เลือกให้เหมาะสมกับตัวคุณเอง

เลือกรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ให้เหมาะสมกับตัวคุณเอง เพื่อประโยชน์สูงสุด

ชีวิตคนเราในปัจจุบันนี้เต็มไปด้วยรายจ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อการดำรงชีวิตเยอะแยะไปหมด เนื่องจากชีวิตคนเราในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงปัจจัย 5 อีกต่อไปแล้ว แต่ยังมีอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น รถยนต์ โทรศัพท์มือ โทรทัศน์ พัดลม เป็นต้น ทำให้หลายคนต้องสมัครบัตรเครดิตเพื่อนำเงินมาใช้ตอบสนองความต้องการและความจำเป็นในชีวิต

แนวทางการลดภาระหนี้ด้วยการโอนหนี้บัตรเครดิต รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

แต่เมื่อจำนวนหนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ หลายคนจึงให้มาใช้บริการโอนหนี้บัตรเครดิต หรือ รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ซึ่งจะช่วยลดภาระการผ่อนชำระยอดใช้จ่ายหนี้บัตรเครดิตต่อเดือนลง ทำให้ง่ายต่อการจัดการหนี้บัตรเครดิต ทั้งยังลดจำนวนครั้งในการชำระหนี้บัตรเครดิตให้น้อยลง จำนวนวงเงินที่เหลือหลังการโอนยอดใช้จ่ายหนี้บัตรเครดิตสามารถนำมาใช้เสริม ความคล่องตัวทุกความต้องการได้อีก การรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตจึงเป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่ออเนกประสงค์อย่างหนึ่งในรูปแบบของเงินกู้ โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน เพื่อใช้ในการชำระหนี้บัตรเครติด ประเภทเงินกู้และบัตรกดเงินสดที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล

กล่าวคือ การกู้ยืมสินเชื่อก้อนใหม่เพื่อนำไปผ่อนชำระสินเชื่อเดิมที่มีอยู่ ซึ่งสถาบันการเงินมักมีข้อเสนอพิเศษเกี่ยวกับการ”รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต” เช่น การลดอัตราดอกเบี้ย หรือการยืดระยะเวลาในการผ่อนชำระให้ยาวนานขึ้น เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ขอสินเชื่อ  ก่อนจะทำการจัดรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ผู้ใช้บัตรเครดิตที่มีภาระหนี้สินค้างคาอยู่มีความจำเป็นที่จะต้องวางแผนทางการเงินของตัวเองก่อนว่า รายรับหรือเงินเดือนที่ได้ในแต่ละเดือน ต่างกับรายจ่ายที่ใช้ในการผ่อนชำระหนี้สินต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้คำนวนความสามารถในการใช้หนี้ก้อนใหญ่ ที่ดอกเบี้ยต่ำกว่า แต่จะต้องชำระเป็นระยะเวลานานกว่า หากคิดว่าตนมีความสามารถและศักยภาพมากพอในการผ่อนชำระหนี้บัตรเครดิตได้ ก็ควรเลี่ยงการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต เพราะวิธีนี้อาจกลายเป็นการก่อหนี้ก้อนใหม่และเพิ่มภาระให้กับตัวเองมากขึ้น

แต่สำหรับผู้ที่มองว่า การรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตเป็นทางออกที่ดีและเหมาะสมกับตนเอง ก็ควรปรึกษาผู้รู้และศึกษาเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างละเอียดเพื่อไม่ให้เกิดหนี้ล้นพ้นตัวได้อีก