การขอรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต_สมัครบัตรเครดิต

รีไฟแนนซ์ ข้อควรรู้กับการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต สินเชื่อรีไฟแนนซ์

บทความน่ารู้ทางการเงินและรีไฟแนนซ์, รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต, รีไฟแนนซ์บ้าน, รีไฟแนนซ์รถยนต์, สมัครบัตรเครดิต, สมัครสินเชื่อเงินสด บัตรกดเงินสด

เข้าใจการทำรีไฟแนนซ์ (Refinance) สำหรับมือใหม่ที่อยากรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

การรีไฟแนนซ์นั้นจะมีการทำอยู่หลายรูปแบบสินเชื่อ โดยที่มักพบเห็นบ่อยคือ การรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต การรีไฟแนนซ์รถยนต์ และการรีไฟแนนซ์บ้าน ซึ่งสำหรับผู้กู้รายย่อยนั้น จะทำรีไฟแนนซ์เมื่อเงินกู้สินเชื่อครบกำหนดอายุการชำระคืนหนี้ ตามที่สถาบันการเงินกำหนด เช่น 1 ปี , 2 ปี หรือ 3 ปี เป็นต้น  หรือในบางกรณีสามารถทำรีไฟแนนซ์ก่อนครบกำหนดได้แต่อาจมีการเสียค่าใช้จ่าย เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากปกติ   สำหรับการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตจะมีการนำเงินกู้สินเชื่อก้อนใหม่มาชำระหนี้บัตรเครดิตก้อนเก่าให้หมดไป

สินเชื่อเงินกู้ใหม่ (สินเชื่อรีไฟแนนซ์) จะได้รับข้อเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่าเงินกู้สินเชื่อเก่า เช่น อัตราดอกเบี้ยใหม่ถูกกว่า หรือ จำนวนเงินที่ผ่อนชำระต่องวดน้อยกว่า หรือระยะเวลาการผ่อนชำระนานขึ้น โดยผู้กู้สามารถทำรีไฟแนนซ์กับสถาบันการเงินเดิมที่ใช้บริการอยู่แล้ว (ใช้วงเงินกู้ใหม่เคลียร์วงเงินกู้เก่า) หรือรีไฟแนนซ์กับสถาบันการเงินใหม่ (ใช้สินเชื่อเงินกู้ใหม่จากธนาคาร A ที่เป็นเจ้าหนี้ใหม่ ไปชำระปิดบัญชีเงินกู้สินเชื่อเก่ากับธนาคาร B ที่เป็นเจ้าหนี้เดิม) ซึ่งเราอาจเรียกการรีไฟแนนซ์ให้เข้าใจง่ายขึ้นคือ "การโอนหนี้" ซึ่งสามารถโอนหนี้ได้ทั้งโอนหนี้บัตรเครดิต โอนหนี้สินเชื่อรถยนต์ และโอนหนี้สินเชื่อบ้าน

Credit Card_refinance รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต โอนหนี้บัตรเครดิต

รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ภาระหนี้ดอกเบี้ยต่ำหมุนเงินคล่อง

Auto-Loan_refinance รีไฟแนนซ์สินเชื่อรถยนต์

รีไฟแนนซ์รถยนต์ โอนหนี้สินเชื่อรถยนต์

รีไฟแนนซ์สินเชื่อรถยนต์ ดอกเบี้ยพิเศษ ผ่อนสบายใจ

Housing Loan_refinance รีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้าน

รีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อบ้าน ที่อยู่อาศัย

รีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้าน ลดภาระหนี้ ดอกเบี้ยต่ำ

 

ข้อควรรู้ในการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต รีไฟแนนซ์สินเชื่อเงินสด กับสถาบันการเงิน

การรีไฟแนนซ์เปรียบเสมือนการขอสินเชื่อใหม่อีกก้อน คล้ายกับการสมัครบัตรเครดิตใหม่ หรือสมัครบัตรกดเงินสดใหม่อีกสินเชื่อหนึ่ง ธนาคารจะพิจารณาคุณสมบัติและเงื่อนไขอื่นตามหลักเกณฑ์ คุณจึงควรรู้ขั้นตอนที่ธนาคารจะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อรีไฟแนนซ์ของผู้สมัคร  โดยมี 7 ขั้นตอน ซึ่งคุณสามารถประยุกต์ใช้การสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ สมัครบัตรกดเงินสดหรือขอสินเชื่อที่ใกล้เคียงได้

การขอรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต_สมัครบัตรเครดิต
ขอรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต รีไฟแนนซ์สินเชื่อเงินสด รีไฟแนนซ์รถยนต์ สมัครออนไลน์ง่าย สะดวกและรวดเร็ว

ขั้นตอนการขอทำรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต รีไฟแนนซ์สินเชื่อเงินสด (รวมถึงการสมัครบัตรเครดิต ขอสินเชื่อใหม่)

1. เช็คประเมินเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ขอรีไฟแนนซ์ ผู้ขอสินเชื่อ สมัครบัตรเครดิต ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่สถาบันการเงินได้ระบุไว้
2. สรุปความต้องการของตัวคุณในการขอรีไฟแนนซ์ ขอสินเชื่อ เช่น ลดภาระชำระหนี้ต่องวด ลดอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น
3. รวบรวมและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์สินเชื่อรีไฟแนนซ์ หรือข้อมูลบัตรเครดิตก่อนสมัคร ว่าที่ใดให้ข้อเสนอที่ดี
4. เตรียมเอกสารและข้อมูลให้พร้อมสำหรับการยื่นขอรีไฟแนนซ์ หรือขอสินเชื่อ สมัครบัตรเครดิต
5. เลือกช่องทางการสมัคร ขอรีไฟแนนซ์ ซึ่งมีทั้งสมัครผ่านตัวแทน สมัครกับธนาคาร หรือสมัครทางออนไลน์
6. การอนุมัติวงเงินสินเชื่อ วงเงินรีไฟแนนซ์ และระยะเวลาผ่อนชำระ จะเป็นตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร ซึ่งคุณอาจได้รับการติดต่อจากธนาคารเพื่อยืนยันรายละเอียดที่คุณได้ให้ไว้
7. ติดตามผลการขอรีไฟแนนซ์ ผลการขอสินเชื่อ ผลการสมัครบัตรเครดิต โดยเช็คจากช่องทางที่ธนาคารระบุไว้ เช่น Call Center เว็บไซต์ของธนาคาร เป็นต้น

คุณสามารถอ่านรายละเอียดการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตและสมัครบัตรเครดิตในแต่ละขั้นตอนได้ในในเว็บไซต์ของเรา อ่านรีไฟแนนซ์เพิ่มเติม
การรีไฟแนนซ์รถยนต์จะมีขั้นตอนดำเนินการที่ใกล้เคียงกันคุณสามารถศึกษาในเว็บไซต์ของเราเช่นเดียวกัน อ่านเพิ่มเติม